Zarządzanie najmem – prawa i obowiązki wynajmującego

Zarządzanie najmem Warszawa to zadanie, które w większości przypadków pełni osoba, która dane mieszkania wynajmuje. Posiada ona pewne prawa jak i obowiązki, które wyszczególnione są w ustawie o gospodarce nieruchomościami z 1997 roku. Zarządca nieruchomości podlega pod kontrolę Ministerstwo Infrastruktury, dlatego trzeba wiedzieć jakie zarządca ma obowiązki ale i prawa, z których powinien się wywiązywać. Jest to nie informacja nie tylko dla zarządcy ale też dla osób wynajmujących mieszkanie.
Obowiązki zarządcy
Zacznijmy więc od obowiązków, które w tym momencie wydają się być ważniejszym aspektem. Ustawa z 1997 roku na samym początku zaznacza, że zarządca musi przestrzegać przepisów prawa oraz zasad etyki zawodowej. Następnie możemy przeczytać o tym, że każde zadanie i działanie zarządcy powinno być wykonywane ze szczegółową starannością oraz dbałością o to, aby każde zadanie pełnione przez zarządcę na korzyść wszystkich mieszkańców zarządzanego budynku. Zarządzanie najmem Warszawa to szereg zadań, które musi wykonywać zarządca. Ustawa mówi o tych, które zaznaczyliśmy powyżej, jednak do obowiązków zarządcy warto dodać takie aspekty jak dokonywanie systematycznej kontroli stanu technicznego budynku oraz organizowanie spotkań całej wspólnoty mieszkaniowej w celu rozmowy o ewentualnych problemach oraz o możliwych rozwiązaniach, które mogłyby pomóc w rozwoju danego bloku czy kamienicy.
Zarządca i jego prawa
Na zarządzanie najmem warszawa składają się także pewne prawa, które dotyczą możliwości remontów, modernizacji oraz rozbudowy zarządzanych budynków czy zasad wypowiedzenia oraz rozwiązania umowy. Mimo tych praw, muszą one być zgodne z przepisami prawa budowlanego oraz muszą być spójne z umową, którą najemca zawiera z zarządcą, który jednocześnie jest właścicielem danego lokalu mieszkalnego. Dopiero wtedy może on w pełnoprawny sposób korzystać ze swoich praw i je wykorzystywać.

Tagi .Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.