Zarządzanie najmem – prawa i obowiązki wynajmującego

Zarządzanie najmem Warszawa to zadanie, które w większości przypadków pełni osoba, która dane mieszkania wynajmuje. Posiada ona pewne prawa jak i obowiązki, które wyszczególnione są w ustawie o gospodarce nieruchomościami z 1997 roku. Zarządca nieruchomości podlega pod kontrolę Ministerstwo Infrastruktury, dlatego trzeba wiedzieć jakie zarządca ma obowiązki ale i prawa, z których powinien się wywiązywać. Jest to nie informacja nie tylko dla zarządcy ale też dla osób wynajmujących mieszkanie.
Obowiązki zarządcy
Zacznijmy więc od obowiązków, które w tym momencie wydają się być ważniejszym aspektem. Ustawa z 1997 Continue reading